Trainingen

Trainingen

Voor een heldere uitleg van de Bijbel met een toepassing voor vandaag komt Manuel graag bij je langs. Dat kan zijn op een tienerclub, jeugdvereniging of huis- of Bijbelstudiekring – eigenlijk overal waar het Woord van God wordt geopend. Vanuit zijn persoonlijke ontdekkingen deelt hij wijsheden en inzichten waar jij iets mee kunt.

De Bijbel is een boek van alle tijden en voor alle generaties. Elk verhaal heeft ons vandaag iets te zeggen, zoals in de brief aan Timoteüs staat: ‘Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.’ Door de Bijbel voor zichzelf te laten spreken en uitleggen, het Oude en Nieuwe Testament te horen en door geloof in de Bijbel van kaft tot kaft ervaren we de boodschap van heel dichtbij.

 

Aanbod:

Bidden & Vasten in de Kerk

Een introductie in de praktijk en theorie van bidden en vasten in de Bijbel en Kerkgeschiedenis.

Tijd: 2 uur
Locatie: op uitnodiging door heel Nederland

Neem hier vrijblijvend contact op voor meer informatie.