Spreken

Spreken

Voor een boodschap vanuit het hart neemt Manuel je mee door de Bijbel. Zijn spreekbeurten voor jong en oud zijn opgebouwd rond specifieke thema’s of tekstgedeelten. Door zich in te leven in zijn luisteraars spreekt hij vragen uit die kunnen leven. Deze beantwoordt hij vanuit de Bijbel met bronvermelding, zodat je achteraf zelf de teksten nog eens kunt teruglezen. De Bijbel als bestseller voor alle tijden komt voor je tot leven, zoals in Paulus’ brief aan de Romeinen staat: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.’ De afgelopen jaren is Manuel steeds meer en meer gaan spreken. Je kunt hem hier uitnodigen om bij jouw bedrijf, (openlucht)dienst, conferentie en/of evenement het Woord van God te delen.