Partner

Partner

Het is mogelijk in Manuels werk als zendeling in Nederland te investeren.

De werkzaamheden die hij verricht zijn namelijk op basis van giften. Door de ondersteuning van particulieren zoals jij wordt zijn werk mogelijk gemaakt. In Paulus’ brief aan de Filippenzen lezen we over Epafroditus die Paulus helpt in zijn bediening: en hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij (Paulus) ontbrak. Door te gaan naar plaatsen waar jij niet naartoe kunt gaan en door te ondersteunen waar jij dat niet kunt doen wil Manuel de kansen oppakken die anders blijven liggen.

Samenwerking

Het Woord van God deelt Manuel in woorden en daden. Door jouw talent en expertise in te brengen kun je daar een bijdrage aan leveren. Dit kan op jouw eigen plek en/of in een project waarbij Manuel betrokken is. Heel graag slaat hij bruggen tussen individuen en organisaties die de voortgang van het Evangelie bevorderen. Heb jij hier interesse in? Laat het hier weten via het contactformulier.

Financiële ondersteuning

Het is ook mogelijk om Manuel als partner financiële ondersteuning te bieden. Dat kan als partner, waarbij jij je verbindt aan zijn missie om het Woord van God te verspreiden en maak jij zijn werk mede mogelijk. Zo help je onder andere in zijn ondersteuning van de gebeds- en vernieuwingsbeweging binnen de traditionele kerk. Wanneer er zich speciale reizen of projecten voordoen, dan worden deze apart onder je aandacht gebracht.

Ga om direct een bijdrage over te maken naar doneren. Alvast bedankt! Samen maken we het verschil.