Muziek & Zang

Muziek & Zang

Je hebt de volgende uitspraak misschien weleens gehoord: ‘We willen niet alleen liedjes zingen, maar God aanbidden.’ Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Manuel hoorde eens een spreker zeggen: ‘We kunnen zingen over God, maar ook tot God.’ Daarin hoorde hij een duidelijk verschil. Voor wie zing jij je lied? In de Bijbel staat:

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.’

Het lied ‘De muziek vervaagt’ is een lied dat Manuel in de loop der jaren veel heeft gespeeld en gezongen. Daarin komen de volgende woorden voor: ‘Ik wil terug naar het hart van aanbidding.’ Tijdens de Worship School van Kingdom Life College kwam hij tot de ontdekking dat hij dit lied waarschijnlijk veelal voor zichzelf heeft gezongen. Toen werd hem duidelijk dat God het belangrijk vindt dat wij iets met ons talent doen. Op diverse plaatsen werd hij gevraagd maandelijks de aanbidding te leiden. Sindsdien doet Manuel dit meer en meer. Je kunt hem hier uitnodigen. Daarbij word je uitgedaagd jouw eigen lied voor God te zingen. ‘Terug naar het hart van aanbidding.’