Gebed

Gebed

In elke relatie is communicatie van wezenlijk belang, verbaal en/of non-verbaal. Tijd hiervoor apart zetten is volgens Manuel essentieel. Praten met God kun je zowel individueel als groep doen. Op elk willekeurig tijdstip, maar ’s morgens of ’s avonds is wellicht het handigst. Hij wil je hiertoe aanmoedigen.

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’

Tot slot helpt Manuel Stichting 24-7 Gebed bij het Gebedsplein van de Opwekkingsconferentie. Wanneer je samen met anderen wilt bidden, dan kun je via www.24-7gebed.nl een gebedshuis in jouw buurt vinden.

Je kunt Manuel vragen een speciale spreekbeurt over bidden en vasten te houden. Je doet dit hier via het vrijblijvend aanvraag formulier. In deze spreekbeurt wordt gekeken naar de Bijbel, de kerkgeschiedenis en het heden.