Privacy

Privacy beleid

manuelvandenouden.com verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en niet aan derden voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld.

Wat kunt u van ons verwachten en aan welke regels houden wij ons?

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
– Persoons gegevens van partners, donateurs, cursisten, deelnemers evenementen, nieuwsbrieflezers, relaties en vrijwilligers; 
– Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens 

manuelvandenouden.com houdt een relatieadministratie bij van persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke richting. Wij gebruiken deze gegevens om u gericht te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, te informeren over ons werk en om financiële ondersteuning daarvan en om donaties te verwerken. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, trainingen of acties of als partner, donateur, cursist, deelnemer of vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldkaart. 

Het werk van manuelvandenouden.com wordt voornamelijk gefinancierd door giften van partners, donateurs en via trainingen en spreekbeurten. De “VEG Maranatha” te Hendrik-Ido-Ambacht heeft een ANBI-status. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt wijzigingen doorgeven per e-mail: info@manuelvandenouden.com
manuelvandenouden.com is verplicht een identiteitsbewijs te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonsgegevens in onze administratie. Zo’n verzoek kunt u ook per brief indienen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan manuelvandenouden.com, Stationsstraat 74G, 3851 NK Ermelo. 

E-mail 

Wanneer u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wilt worden ontvangt u onze e-mailnieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten. manuelvandenouden.com maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail hebt aangeklikt. Op deze wijze optimaliseert manuelvandenouden.com haar informatie en stemt die beter af op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen/regio’s kunnen benaderen. 

Afmelden voor informatie via e-mail

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Onderaan ieder e-mailbericht bevind zich de afmeldknop. Maar het kan ook per e-mail: info@manuelvandenouden.com.

Contact met partners, donateurs en relaties 

manuelvandenouden.com informeert haar partners en donateurs over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail en post. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan ons werk te ondersteunen door gebed en/of een financiële bijdrage.

Cookie-statement 

manuelvandenouden.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. manuelvandenouden.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging 

manuelvandenouden.com heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid 

manuelvandenouden.com houdt het recht het privacy-beleid te wijzigen. Als u vragen heeft over ons privacy-beleid, de verwerking van persoonsgegevens, opmerkingen of klachten over manuelvandenouden.com, neem dan contact op per e-mail info@manuelvandenouden.com.